Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan onderhevig zijn aan verandering. Hoewel we ernaar streven om accurate en actuele informatie te verstrekken, geven we geen expliciete of impliciete garantie over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is dus strikt op eigen risico.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of instemming met de standpunten die op die websites worden geuit.

Alle inspanningen worden geleverd om de website soepel en foutloos te laten functioneren. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor tijdelijke onbeschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

De informatie op deze website vormt geen juridisch, financieel of professioneel advies en mag niet als zodanig worden beschouwd. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voor specifiek advies met betrekking tot uw situatie.

Wij streven ernaar om de privacy van onze websitebezoekers te respecteren en te beschermen. Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en volgens ons privacybeleid gebruikt. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt aan externe websites die via links op onze website worden bezocht.

Het gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of materialen op deze website.

Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen.